Students2Industry

Dutch

Students2Industry is een jobbeurs als geen ander, die zich 100% richt op studenten met een passie voor de technologiesector.

We bieden netwerk- en leermogelijkheden voor zowel studenten als bedrijven. Op onze jaarlijkse jobbeurs nodigen we ongeveer vijftien nauwkeurig uitgekozen bedrijven uit, waar studenten meer te weten kunnen komen over; wat ze doen, wie ze zoeken en welke posities ze beschikbaar hebben.

Studenten kunnen er terecht voor een thesis, stage of hun eerste echte functie binnen een organisatie. Alle studenten met een specifiek profiel in (Toegepaste) Computerwetenschappen, Wiskunde, Data Science en gewoonweg iedereen die nieuwsgierig is naar deelname aan of mogelijkheden binnen de technologiewereld is welkom. Dit is een unieke bijeenkomst met een selecte groep bedrijven voor vacatures, stages en afstudeermogelijkheden.

We maken het een plicht om variatie te houden in de bedrijven op de beurs om zo een breder doelpubliek te kunnen tevredenstellen: van Cybersecurity en Banking tot Consultancy en Overheidsinstellingen.

English

Students2Industry is a job fair like no other, focusing 100% on students with a passion for the technology sector.

We provide networking and learning opportunities for both students and companies. At our annual job fair, we invite approximately fifteen carefully chosen companies where students can learn more about; what they do, who they are looking for and what positions they have available.

Students can attend for a thesis, internship or their first real position within an organization. All students with a specific profile in (Applied) Computer Science, Mathematics, Data Science and simply anyone curious about joining or opportunities within the technology world are welcome. This is a unique meeting with a select group of companies for job, internship and graduate opportunities.

We make it a duty to keep variety in the companies at the fair to satisfy a wider target audience: from Cybersecurity and Banking to Consultancy and Government Agencies.